Burn-out en werkstress zijn de laatste tijd veel in het nieuws. Misschien ervaart u zelf stress op uw werk of kent u in uw directe omgeving mensen met een burn-out. Maar wat is nu precies een burn-out? Hoe werkt stress? Is werkstress ongezond? Kan ik iets doen aan burn-out preventie? Komt een burn-out door werk of privé omstandigheden? Hoe kan ik binnen het bedrijf voorkomen dat mensen uitvallen met burn-out klachten? Wat zijn de signalen? Allemaal vragen die kunnen spelen binnen uw organisatie. We kunnen deze vragen en alle andere zaken aangaande werkstress en burn-out behandelen in een op maat gemaakte “workshop burn-out preventie en werken met werkstress”.

Workshop op maat

Om goed aan te sluiten bij uw verwachtingen, bespreken we vooraf wat er momenteel speelt binnen uw organisatie en wat de doelstellingen zijn. Op basis hiervan verzorgen we een workshop burn-out preventie op maat voor uw organisatie. Hierbij kunnen we theorie aanvullen met praktische oefeningen, opdrachten, beweging en anonieme ervaringsverhalen. Het belangrijkste is dat de workshop een efficiënt en effectief is.

Arbowet

Preventie van beroepsziekten en werkgerelateerd verzuim staat hoog op de politieke agenda. In de nieuwe arbowet worden er steeds meer eisen gesteld en stimulans gegeven aan preventie, beperking van arbeidsrisico’s en duurzame inzetbaarheid. Steeds meer organisaties willen actief beleid op preventie en laten workshops en trainingen verzorgen om medewerkers en leidinggevenden het belang van preventie in te laten zien. Investeren in preventie loont, dat is reeds aangetoond in verschillende studies (o.a. KPMG).

Workshop burn-out preventie en werken met werkstress

We maken er graag een interactieve en dynamische workshop van. Hierbij maken we gebruik van verschillende oefeningen om de deelnemers niet alleen te informeren maar ook te laten ervaren. We kunnen het naar verzoek inrichten en uitbreiden met extra oefeningen, opdrachten en beweging. Neem gerust contact op om uw wensen te bespreken.